Campus Reus
 
 
  
 

Guia de Recursos Africans de Barcelona

Aquesta Guia, editada pel Centre d'Estudis Africans de Barcelona (CEA), és un recull de totes aquelles activitats artístiques, econòmiques, socials i culturals relacionades amb Àfrica que es troben a la ciutat de Barcelona: artistes, restaurants, llibreries, associacions, consolats i moltes coses més.

Què és la Guía Ciutadana?

La Guia de Recursos Africans de Barcelona és una actualització de la primera edició que vàrem elaborar l’any 2001. Des d’aleshores fins ara, el nombre d’africans a la nostra ciutat ha anat augmentant i amb ell també s’ha multiplicat el nombre d’associacions, artistes, establiments i institucions o bé africanes o bé que ofereixen serveis i activitats relacionades amb el continent africà.

Per aquest motiu, des del Centre d’Estudis Africans hem trobat necessari reeditar aquesta Guia per incloure-hi la gran majoria de novetats. El procés de recerca ha estat exhaustiu tot i que som conscients de la possibilitat d’haver-nos deixat coses pel camí. El nostre objectiu és donar a conèixer la creixent activitat sociocultural de les comunitats africanes residents a Barcelona, així com les iniciatives de solidaritat, cooperació, divulgació i investigació desenvolupades per entitats o institucions locals que es relacionen amb el continent africà.

A més a més creiem que aquesta nova Guia ofereix múltiples utilitats: tots aquells interessats en la cultura africana podran trobar artistes, llibreries, restaurants museus, consolats, etc., i les diferents entitats africanes o que treballen amb el continent africà podran entrar en contacte amb d’altres amb perfils semblants o diferents però sempre d’interès per a possibles col·laboracions. Així mateix aquesta Guia també està pensada perquè els africans residents a la nostra ciutat puguin trobar referents socioculturals específics.

El Centre d’Estudis Africans (CEA), amb seu a Barcelona, és una associació dedicada a l’estudi i la divulgació sobre el continent africà. Va ser creat l’any 1987 per l’impuls d’un grup de debat dins la Universitat de Barcelona que es constituí, dos anys després, en associació sense ànim de lucre.

La poca tradició d’estudis africans a Catalunya i a l’Estat espanyol, fruit entre d’altres raons de l’escàs llegat colonial espanyol a l’Àfrica, va fer que el CEA omplís un buit en els cercles acadèmics, promocionant l’africanisme des de les perspectives més àmplies. Al mateix temps, ha anat aglutinant tota una sèrie de persones que, tant dins de l’àmbit universitari com associatiu, centraven el seu interès en el continent africà. La morfologia del Centre ha anat evolucionant en els últims anys, i si bé en els seus inicis les activitats giraven al voltant d’aspectes clarament acadèmics, en la actualitat el CEA ha ampliat el ventall de les seves accions implicant-les en les transformacions de la societat actual.

Què Fem al CEA?

Les principals activitats del CEA són:

La investigació:

És un dels pilars fonamentals de l’activitat del CEA. S’han realitzat estudis desde perspectives molt àmplies (història, antropologia, gènere, cooperació, immigració, etc.) Darrerament, el CEA ha dut a terme una important tasca en estudis sobre la imatge que la nostra societat projecta del continent africà.

La formació:

Intenta donar resposta a les inquietuds socials relacionades amb el desconeixement que, sobre les societats africanes, persisteix al nostre país. En aquest àmbit destaquen el Curs de formació anual Àfrica sudsahariana: Especificitats culturals i desenvolupament, i el Curs i Diploma de Postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament, que se celebra cada dos anys a la Universitat Pompeu Fabra

Divulgació:

El CEA disposa d’un servei de publicacions, l’Observatori Permanent de les Societats Africanes (OPSAF) on destaquen dues revistes (Nova África i Studia Africana). A més a més també compta amb un centre de documentació amb llibres, revistes, memòries de congressos etc. També s’organitzen Jornades, exposicions fotogràfiques, presentacions de llibres i sopars tertúlia, entre d’altres.

Web de la Guia de Recursos Africans de Barcelona:

www.guiaafricabcn.org/

www.estudisafricans.org/guiaafrica

Web del Centre d'Estudis Africans:

www.estudisafricans.org/index2.htm

 
   
 
 
 
 fletxa anterior 
 
 Una creació d' Editio Software  · Editat i publicat amb Editio Interdum  · Avís legal