Campus Reus
 
 
  
 

Agua, ¿mercancía o bien común?

H. Rosenberger, R. Germinal, A. Ordiguer i M. Gavaldà.

S'esta produint un canvi en la consideració de l'aigua de bé comú cap a la seva conversió en una mercaderia més. Aquest llibre s'articula, per un costat, sobre la denúncia de les polítiques que, des de l'escala internacional a la local, estan impulsant aquest procés de mercantilització de l'aigua i, per l'altre, en algunes de les lluites socials que aquestes polítiques han provocat.

En aquest sentit, en un primer assaig s'aborden les dinàmiques de mercantilització i privatització de l'aigua, qui són els guanyadors i perdedors en aques procés i les limitacions del mateix a escala mundial.

A continuació es desenvolupa una reflexió necessària sobre les limitacions inherents a l'ecologisme oficial i el seu paper com a cogestor de la misèria ecològica, a més de sortir al pas de les fal.làcies que hi ha dins la "nova cultura de l'aigua", a partir de l'anàlisi crític de les polítiques territorials i hídriques que van culminar en l'últim Pla Hidrològic Nacional.

El llibre es completa amb un assaig que explora el conflicte veinal contra l'augment dels preus dels rebuts de l'aigua a l'àrea metropoliana de Barcelona, mentre que l'últim capítol ens mostra què és el que pot passar quan el poder no mesura bé les seves passes i les instàncies de mediació deixen de funcionar. Llavors, de l'expoli a l'autogestió només hi ha un salt.

Alikornio ediciones

346 pàgines

 
   
 
 
 
 fletxa anterior 
 
 Una creació d' Editio Software  · Editat i publicat amb Editio Interdum  · Avís legal