Campus Reus
 
 
  
 

La Cultura de las Rentas Básicas. Historia de un concepto

José Iglesias Fernández

A l'estudiar el concepte de Renda Bàsica ens trobem amb que són nombrosos els autors i autores que es serveixen d'aquest terme per referir-se a diferents propostes socials - com si aquestes fossin equivalents entre si -, a la vegada que utilitzen diferents termes - com si aquests fossin sinònims - per referir-se a la mateixa proposta.

Aquesta utilització tan imprecisa dels termes i dels seus significats no ajuda gens a entendre el que és i el que persegueix la renda bàsica, ni tampoc serveix per entendre les limitacions i connotacions de cada una de les prestacions socials actualment en vigor: les conegudes pensions, subsidis i subvencions. Tampoc ajuda a clarificar quines són les característiques que distingeixen a cada una de les variants o models de renda bàsica que han anat sorgint i que ens obliguen a parlar d'aqui en endavant de Rendes Bàsiques.

Davant la proliferació de tants termes, propostes i models, el propòsit d'aquest treball ha estat investigar com el concepte de renda bàsica s'ha anat concretant en diferents propostes de repartiment equitatiu de la riquesa i lluita contra la desigualtat social que s'han anat formulant al llarg dels temps - des dels filòsofs presocràtics, passant pel pensament utòpic, fins arribar als nostres dies -; amb l'objectiu afegit de contribuir amb aquestes reflexions i amb altres que puguin seguir-les, a l'enriquiment del concepte i a la popularització de les seves finalitats des d'una perspectiva netament anticapitalista.

Virus Editorial

268 pàgines

 
   
 
 
 
 fletxa anterior 
 
 Una creació d' Editio Software  · Editat i publicat amb Editio Interdum  · Avís legal