Campus Reus
 
 
  
 

La recolonización -Repsol en América Latina: invasión y resistencias-

Marc Gavaldà.

La Recolonización planeja de forma contundent el deteriorament mediambiental que està patint l'Amèrica Llatina apartir de les extraccions de gas i de petroli per part de les multinacionals espanyoles i d'altres països.

La població local i les seves formes de supervivència econòmica, així com la pèrdua de riquesa i diversitat ecològica no son tingudes en compte per les multinacionals, que només es preocupen de la perduració d'una forma de desenvolupament econòmic basada en el creixement ilimitat i en aconseguir beneficis econòmics.

A més de fer un repàs als danys ecològics detectats en els últims anys, el llibre mostra la concentració econòmica de les empreses energètiques en poques mans i l'escàs benefici que en reben els països d'on s'extreuen les matèries primes.També intenta l'autor, llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, apropar el consumidor del Nord, que es mou en automòbil, a les poblacions del Sud que viuen al costat dels pous d'on s'extreu el negre combustible que després d'un llarg procés arriba als surtidors de les benzineres.

El llibre fa un recorregut per llunyanes regions del continent americà on Repsol-YPF, imitants la Colonització de fa 500 anys, s'expandeix atropellant a les poques poblacions i ecosistemes que havien sobreviscut fins avui a cinc segles de saqueig. Perquè encara que s'esforcin a desmentir-ho, encara no ha nascut el model d'explotació d'hidrocarburs que no comporti danys irreversibles per al planeta Terra.

Editorial Icaria

212 pàgines

 
   
 
 
 
 fletxa anterior 
 
 Una creació d' Editio Software  · Editat i publicat amb Editio Interdum  · Avís legal